torstai 16. huhtikuuta 2015

scifin perusteoksia


Isaac Asimov: Robotit. (The Complete Robots, 1982.)Suomentanut Matti Kannosto. Kirjayhtymä, 1985.

Isaac Asimov (1920-1992) kuuluu maailman merkittävimpiin tieteiskirjailijoihin. Hänen tuotannostaan tunnetuimpia ovat Säätiö-sarja ja monet roboteista kertovat tekstit. Asimov kuului nuoruuteni ehdottomiin suosikkeihin, joten on hauska taas palata hänen teksteihinsä.

Robotit on novellikokoelma, jonka robottiteemaiset novellit on kirjoitettu eri aikoina 1940-luvulta 1970-luvulle. Monissa novelleissa ikä näkyy paitsi teknologian myös yhteiskunnan kuvauksessa. Novellien perusideat ovat kuitenkin aivan toimivia nykyäänkin. Useimmissa novelleissa on pieni (tai joskus suurempikin) epäilys siitä, että robotit voisivat joskus hallita ihmistä tai muuten muodostaa vaaran ihmiskunnalle. Tämä siitä huolimatta, että robotit noudattavat robotiikan kolmea perussääntöä, jotka ovat:  
   1) Robotti ei saa vahingoittaa ihmistä eikä laiminlyönnin johdosta saattaa tätä vahingoittumaan.
   2) Robotin on toteltava ihmisen sille antamia määräyksiä paitsi milloin ne ovat ristiriidassa ensimmäisen pääsäännön kanssa.
   3) Robotin on varjeltava omaa olemassaoloaan niin kauan kuin tällainen varjeleminen ei ole ristiriidassa ensimmäisen eikä toisen pääsäännön kanssa.
Novelleissa esiintyy myös suosikkirobottini R. Daneel Olivaw ja viisitoistavuotias Susan Calvin kirjoittaa ensimmäistä tutkielmaansa robotiikasta. 

Ei kommentteja: